Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | 2 QORONTOOSI 7-10

Kaaˈlote Soqqanshonke

Kaaˈlote Soqqanshonke

8:1-4; 9:7

Ninke Kiristaanaho lamu gari soqqansho noonke; hattino ‘araarsate soqqansho,’ woy sabbakatenna rosiisate loosootinna ammanate roduuwanke ‘kaaˈlate’ soqqanshooti. (2Qo 5:18-20; 8:4) Hakko daafira, kaaˈlo hasiissannonsa Kiristaana kaaˈla qullaawa soqqansho widooti. Aane noore assine tenne assa dandiineemmo:

  • Hasiisannonsare assine ammanate roduuwanke kaaˈla.—2Qo 9:12a

  • Ayyaanaamittetenni shoshshoggitinori galagalte jawaattanno gede, yaano diinaggaabbe soqqante Yihowa galattannota leellishshanno gede kaaˈla.—2Qo 9:12b

  • Yihowa ayirranno gede assa. (2Qo 9:13) Kaaˈlate loosi baalunku mannira wole agurina Yihowa Farciˈraasine baxannokki mannira nafa farciˈrate kaaˈlanno