Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | MAARQOOSI 7-8

Qarru Haqqakki Duqqite Hoodeˈya Amo

Qarru Haqqakki Duqqite Hoodeˈya Amo

8:34

Yesuusi, “Hoodeˈya amo” yiino. Hakko daafira agurrummokkinni iso harunsa hasiissannonke. Aane noore assineemmo woyite tenne assa dandiineemmohu hiittoonniiti?

  • Huuccatto

  • Xiinxallo

  • Soqqansho

  • Gambooshshe

  • Gambooshshunniwa dawaro qolleemmo woyite