Mangistete Addaraashenke mulla mine calla ikkikkinni, Yihowa magansiˈrate qixxeessinoonni bayichooti. Mitti mittinke Mangistete Addaraashe towaatate kaaˈlama dandiineemmohu hiittoonniiti? Magano Magansiˈneemmo Bayicho Towaata yitanno viidiyo laˈini gedensaanni aante noo xaˈmuwa hasaabbe.

  1. Mangistete Addaraashe maa assate kaaˈlitanno?

  2. Mangistete Addaraashe ganyine feyanna towaata hasiissannonkehu mayiraati?

  3. Mangistete Addaraashe towaatate looso alee higge laˈannori ayeooti?

  4. Mangistete Addaraashe gatamarranni yannara qoropha hasiissannohu mayiraati? Viidiyote giddo tenne leellishannore maa laˈinoonni?

  5. Woxu fushshonni Yihowa guwisiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

ANINO AANE NOORE ASSE KAAˈLAMEEMMO: