Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | ERMIYAASI 35-38

Ebedimeleki—Worbimmatenninna Shaqqillunni Dancha Lawishsha Ikkino

Ebedimeleki—Worbimmatenninna Shaqqillunni Dancha Lawishsha Ikkino

Moote Sedeqiyaasi gashshooti giddo silxaane noosihu Ebedimeleki, Magano hagiirsiissanno akatta noosita leellishino

38:7-13

  • Isi Ermiyaasi balete giddonni fushshinanni gede Moote Sedeqiyaasi mare hasaawisino; tini isi worba ikkinota leellishshanno

  • Isi Ermiyaasi siiwo ittannosikki gede kikkiˈlate wodhanno hocco qixxeesse shaqqado ikkasi leellishino