Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Onkoleessa 2017

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Yihowa Baxilleˈne Dihawanno

Yihowa Baxilleˈne Dihawanno

YIHOWA BAXILLEˈNE DIHAWANNO YITANNO VIIDIYO LAˈINI GEDENSAANNI, AANTE NOO XAˈMUWARA DAWARO QOLLE:

  • Geedhimmate yannara daanno qarri maati?

  • Geedhino mannira hiitti dancha akatta noonsa?

  • Geedhimma amaddinoheha ikkiro, Leewaawoota 19:32 nna Lawishsha 16:31 jawaachishshannohehu hiittoonniiti?

  • Yihowa bashsho geeshsha soqqama dandiitannokkire, geedhitino soqqamaanosi ma garinni laˈˈanno?

  • Yihowa geedhinummoro nafa maa assinammora hasiˈranno?

  • Geedhino roduuwi wedella jawaachisha dandaannohu hiittoonniiti?

  • Geedhino rodii woy rodoo muli yannara jawaachishshinohehu hiittoonniiti?