Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 KIRISTAANU HEESHSHORA

JW Layibirere Horoonsiˈnanni Doogga

JW Layibirere Horoonsiˈnanni Doogga

XIINXALLOTE:

  • Qullaawa Maxaafanna barru qummeeshsha nabbawi

  • Diru Maxaafa, metseettanna wole borro nabbawi. Buuki-maarke horoonsiˈri

  • Songote gambooshshira qixxaawi, hattono dawaro kuulunni malaatisi

  • Addi addi viidiyo lai

GAMBOOSHSHU YANNARA:

  • Kifile shiqishannohu qummeeshsha kulanno wote faˈnite harunsi. Faˈnootto qummeeshsha galagalte faˈnate “history” giddora eˈe horoonsiˈri

  • Gambooshshunniwa duucha borro adhite daattonte, shiqqanno kifilla harunsatenna faarso faarsate mobayilekki woy taabileetekki horoonsiˈri. JW Layibirere faarsote maxaafira xaara fultinokkita haaro faarso amaddino

SOQQANSHOTE YANNARA:

  • Hasatto noosi manchira JW Layibirere aaninni mitore leellishittosihu gedensaanni, mobayilesira woy taabileetesira JW Layibirere hogophe borro dirrisiˈranno gede kaaˈlisi

  • Mitto qummeeshsha hasidhe afiˈrate, hasiˈrate kaaˈlanno gafa horoonsiˈri. Hasiˈrootto qaale haaroonsine qixxeessinoonnite Haaro Alame Tiro giddo hoogittoro, Qullaawa Maxaafa soorrite Reference Bible yinanni tiro faˈnite ise giddo galagalte hasiˈri

  • Viidiyo leellishi. Qaete annira qaaqquullu noosiha ikkiro, Yihowa Jaala Ikki yitanno viidiyubba giddo mitte leellishi. Woy Qullaawa Maxaafa xiinxallate hasatto heedhannosi gede assate Qullaawa Maxaafa Xiinxalla Hasiissannohu Mayiraati? yitanno viidiyo leellishi. Wole afoo coyiˈranno manninni xaadittoro viidiyo isi coyiˈranno afiinni fante leellishi

  • Wole afoo coyiˈranno manchira isi coyiˈranno afiinni tirroonni qummeeshsha leellishi. Togo assate hasiˈrootto qummeeshsha fante qummeeshshu kiiro kisi; hakkiinni addi addi afiinni tirroonnihu mitteenni leellanno gede assa dandaatto