Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Onkoleessa 2016

 KIRISTAANU HEESHSHORA

JW Layibirere Horoonsidhinanni Heedhinoonni?

JW Layibirere Horoonsidhinanni Heedhinoonni?

JW Layibirere yaa, mobayilenke, taabileetenke woy kompiyuterenke aana Qullaawa Maxaafanna wole borro, hattono viidiyonna qaddaˈnoonni coye dirisira dandiineemmo appilikeeshiine (woy uduunnichooti).

AFIˈRA DANDIINANNI GARA: Interneete fantine addi addi appilikeeshiine amaddino pirogiraame aaninni JW Layibirere hogophe woy dirrisidhe. Tini Layibirere addi addihu elekitirooniksete uduunnichi aana loossanno. Interneetete aana heedhine Layibirere fantini gedensaanni, dirrisiˈra hasidhinanni coyibba doodhe. Mineˈne interneete loossannokkiha ikkiro, Mangistete Addaraashera, maxaaffate mine, woy shaete mine martine faˈna dandiitinanni. Borronna addi addi coyibba dirrisidhini gedensaanni, tenne coyibba faˈnate interneete dihasiissannoˈne. JW Layibirerete aana yannate kiiro haaro coyibba lendanni daafira, saˈine saˈine interneete faˈnitine appilikeeshiine haaroonsiˈra hasiissannoˈne.

HASIISSANNONKEHU MAYIRAATI? JW Layibirere, hojju xiinxallo wotiranna songote gambooshshi yannara lowo geeshsha kaaˈlitannonke. Soqqanshoteno baasa kaaˈlitannonke. Roorenkanni sabbakate fulloommokki wote farciˈrate kaaˈlitannonke.