Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Minaanninna minaama taabileete horoonsiˈre xiinxallanni no

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO Onkoleessa 2016

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Agarooshshu Shaenna Qullaawu Maxaafi Roso yinanni maxaafa elate kaaˈlanno bitima. Lawishshu bitima laˈe umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈri.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Wolootaho Huucca Yihowa Hagiirsiissanno

Maganu Iyyoobi mararro noonsakkiri sasu jaallasira huuccanno gede hajajinosi. Iyyoobi ammanamenna qarra cince saino daafira atoote afiˈrinohu hiittoonniiti? (Iyyoobi 38-42)

KIRISTAANU HEESHSHORA

JW Layibirere Horoonsidhinanni Heedhinoonni?

Tenne appilikeeshiine afiˈra dandaattohu hiittoonniiti? Songote gambooshshiwanna soqqanshote kaaˈlitannohehu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa Ledo Salaame Heedhannonke Gede Beettosi Yesuusa Ayirrisa Hasiissannonke

Daga Yesuusi mootumma ma garinni laˈanno? Maganu buurino Moote Yesuusa ayirrisa hasiissannonkehu mayiraati? (Faarso 2)

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa Dukkani Giddo Wosinsinannihu Ayeti?

Faarso 15 Maganu jaala ikkannohu hiittoohoro kultanno.

KIRISTAANU HEESHSHORA

JW Layibirere Horoonsiˈnanni Doogga

Appilikeeshiine xiinxallote, gambooshshunniwanna soqqanshote horoonsiˈnanni gara.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Himanunni Mesihichu Daafira Xawinse Kulloonni

Faarso 22 aana Mesihichu daafira kulloonni himani Yesuusi aana woˈminohu hiittoonniitiro lai.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Jawaante Afiˈrate Alba Yihowawa Higge

Daawiti gede jawaante afiˈneemmo gede mayi kaaˈlankera dandaanno? (Faarso 27)