Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | 1 XIMOOTEWOOSI 4-6

Maganoho Galanna Jiro

Maganoho Galanna Jiro

6:6-10

Aante noo qummeeshshuwa, jirontenni Maganoho soqqamate aana illachinshummoro hagiirraamma ikkineemmota leellishshannohu hiittoonniiti?

Maganoho galanna jiro mitteenni harunsa dandiineemmokkihu mayiraati? (Mt 6:24)