Roduu mitto wedellicha rodoo qajeelsanni no

HEESHSHONNA SOQQANSHOTE GAMBOOSHSHITA XIINXALLOTE MAXAAFICHO Maaja 2019

Lawishsha Ikkanno Hasaawa

Qarraho kaima ikkinorenna qarru baˈˈannota kulannoha sae sae fulannoha lawishsha ikkanno hasaawa.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Akkala Mannimma Mulqitine Tugge Hattono Haaro Mannimma Uddidhe

Cuuammummo gedensaannino, akkala mannimma mulqine tugatenna haaro mannimma uddiˈne heeˈrate agurrummokkinni sharrama hasiissannonke.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

“Mimmitoˈne Jawaachishshenna Dhaabbe”

Baalunku Kiristaani woloota jawaachisha dandaanno. Hiittoonni?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Bunshete Manchi Xawo Fulino

Layinki Teselonqe 2te kulloonniti Goˈlitino bunshe leeltino.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Dancha Looso Adhate Sharramme

Cuuantinori labballu roduuwinna wedellu dancha looso adhate sharrama hasiissannonsa. Hiittoonni?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Insawiinni Maa Ronseemmo?

Haarote shoomamoottoha songote soqqamaancho woy cimeessa ikkoottoha ikkiro, woˈnaalshu noonsa roduuwa ayirrisanna insawiinni rosa dandaattohu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Maganoho Galanna Jiro

Jirontenni Maganoho soqqamate aana illachinshummoro hagiirraamma ikkineemmohu mayiraati?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Maganoho Galanna Mannimmate Guunte Qajeelsha

Kiristaanu ispoortete gara ikkitino lao heedhannonsa gede kaaˈlannonsahu Qullaawu Maxaafihu xintu seeri hiikkonneeti?