Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Maaja 2017

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | HIZIQEELI 21-23

Moote Ikkannohu Qoosso Noosiho

Moote Ikkannohu Qoosso Noosiho
OFOLLO
Text
Misile

Hiziqeeli masaalo leellishshanno garinni, moote ikkate ‘qoosso noosihu’ Yesuusaati.

  • Ka 49:10

    Mesihichu ilaminohu hiitte garenniiti?

  • 2Sa 7:12, 16

    Hegerera hee’rannohu aye gashshooteeti?

  • Mt 1:16

    Maatewoosi xawisinoti ilamate kiiro aye widoonni note?

Yihowa Yesuusi Moote ikkanno xinta balaxe xintasi Isi daafira maa rosiissannohe?