Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Minaanninna minaama Ixaaliyu gobbara minunni mine haˈre sabbakanni no

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO Maaja 2017

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Agarooshshu Shae yitanno metseetehanna Halaale Rosiisi yaannohu hunda nooha qarru batiˈrino korkaatire hasaawate kaaˈlannoha lawishsha ikkannoha hasaawu bitima. Umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈrate hakkiicho qummi assinoonnire horoonsiˈra dandaatto.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Owaatu Wodani Nooˈne?

Boohaarsha woy uddiˈranna seesa lainohunni mitto doorsha doodhineemmo wote wodaninke kaaˈlannonkehu hiittoonniiti? Owaata wodana yaa mayyaate?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Eootto Qaale Wonshatto?

Eˈinoonni qaale diiga abbitanno qarra lainohunni Sedeqiyaasi lawishshinni maa ronseemmo?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa Gatona Yiino Cubbo Hawanno?

Yihowa gatona yaannoha ikkinota leellishshannoti Qullaawu Maxaafi lawishshuwa hiikkuriiti?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Kiˈneneeto Gatona Yitinanni?

Alba loonsoommo soˈrora Yihowa gatona yiinonkeha ikkirono, ninkeneeto gatona yaa shota ikka hooggankera dandiitanno. Tennera kaaˈlannonkeri maatiyya?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Moote Ikkannohu Qoosso Noosiho

Hiziqeeli qoosso noosi moote daafira coyiˈrino masaalo Yesuusi aana woˈmitinohu hiittoonniiti? Tini Maganu Yihowa daafira maa rosiissannonke?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Minunni Mine Soqqantinanni Wote Danchu Amanyooti Heeˈroˈne

Minunni mine haˈne soqqammeemmo wote qaete anni ninke laˈˈanni woy macciishshanni noota afa hoongammora dandiineemmo. Ikkinna tenne yannara dancha amanyoote leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Xiroosi Daafira Kulloonni Masaalo Maganu Qaalira Noonke Ammana Kaajjishshanno

Hiziqeeli Xiroosi katami baˈˈanno gara masaalino masaalo mitteno gattukki woˈmitino.