Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

AGAROOSHSHU SHAE

Xaˈmo: Mannu Qullaawa Maxaafa gobbatenni huna hooginohu Qullaawu Maxaafi Maganu Qaale ikkino daafiraati yiniro tini gara dilabbannohe?

Qummeeshsha: Is 40:8

Borro Elate: Tini borro Qullaawu Maxaafi hunara hasiˈranno manni anganni gate sainohu hiittoonniitiro kultanno.

AGAROOSHSHU SHAE (badhiidi qoola)

Xaˈmo: Tenne xaˈmora ati mayyaatto? [Qoola 32 noota umi xaˈmo nabbawi.] Mitu manni ammaˈno kalaqinohu mannaho yee hedanno. Mitu kayinni ammaˈno Maganu ninke isiwa shinqeemmo gede assate horoonsiˈranno doogooti yee hedanno. Ati mayyaatto?

Qummeeshsha: Ya 1:27

Borro Elate: Kuni birxichi Qullaawu Maxaafi tennera mayyaannoro kulanno. Tenne borro giddonni mito coye mitteenni hasaambeemmo gede mamoote dawummoro woyyanno?

MAGANUWIINNI DAYINOHA DANCHA DUDUWO!

Xaˈmo: Batinyu manni Qullaawu Maxaafi himana nabbawa, gaazeexa nabbawate gedeeti yee hedanno. Balanxe himannoonni coyi giddo ati ikkanna laoottohu woy macciishshoottohu hiikkonneeti?

Qummeeshsha: 2Xi 3:1-5

Borro Elate: Tini coyibba Magano baxanno mannira danchuri daannota leellishshanno yineemmohu mayiraatiro tini biroshere kultanno. [Roso 1, xaˈmo 2te noo hedo luphi assi.]

UMIKKIHA HASAAWU BITIMA QIXXEESSIˈRI

Aleenni noo lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessi’ri.