Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

BAQQI YIIYYE!

Xaˈmo: Qullaawu Maxaafi Maganu Qaaleetinso, mannu hedo woˈmitino maxaafaati?

Qummeeshsha: 2Xi 3:16

Borro Elate: Tini Baqqi Yiiyye! yitanno metseete Qullaawu Maxaafi Maganu Qaale ikkinota leellishshannota sase taje xawissanno.

HALAALE ROSIISI

Xaˈmo: Heeshsho ma garinni laˈˈa hasiissannonke?

Qummeeshsha: Aj 4:11

Halaale: Heeshsho Maganu uyinonke elto ikkitino daafira, ayirrisa hasiissannonke. Uminketenna wolu manni heeshshora qoropha hasiissannonke; hattono mannu heeshsho riqibbannota mundee adha dihasiissannonke. Maganu uyinonke heeshsho ninkera loworeeti.

MAATE HAGIIRRAAME ASSIˈRATE KAAˈLANNOHU QARU COYI MAATI? (T-32)

Xaˈmo: Tenne borrora albiidi qoolira noo xaˈmonna xaˈmote dawaro ikkitara dandiitanno hedo lai. Atera ma lawannoe?

Qummeeshsha: Lu 11:28

Borro Elate: Tini borro kuni qummeeshshi maatekkira kaaˈlannohu hiittoonniitironna Qullaawu Maxaafi yaannore ammana dandiineemmohu mayiraatiro kultanno.

UMIKKIHA HASAAWU BITIMA QIXXEESSIˈRI

Aleenni noo lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessi’ri.