Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawa Maxaafa xiinxallatenna hiincate yanna gaaˈma

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO Ella 2017

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Baqqi Yiiyye! yitanno metseetehanna Halaale Rosiisi yaannohu hunda nooha heeshshote daafira hasaawate kaa⁠ˈlannoha lawishsha ikkannoha hasaawu bitima. Umikkiha hasaawu bitima qixxeessi⁠ˈrate hakkiicho qummi assinoonnire horoonsi⁠ˈra dandaatto.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa Coyiˈrinori Baalu Woˈmanno

Ermiyaasi Baabiloone qeelantannotanna woˈmunni woˈma baˈannota coyiˈrino masaalo mitteno gattukki woˈmitino.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Yihowa Eino Qaalira Nooˈne Ammana Mageeshshite?

Iyyaasu Yihowa Israeelete dagara eino qaali giddo mittuno woˈmikki gatinokkita coyiˈrino. Maganoho noonke ammana jawaattanno gede assiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Cince Agadha Kaajje Uurrate Kaa⁠ˈlitanno

Ermiyaasi buutote qarri iillinosiha ikkirono hexxo mudhikkinni kaajje uurranno gede kaa⁠ˈlinosiri maati? Albillitte iillannonke qarrira xaanni qixxaawa dandiineemmo hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Hiziqeeli Maganu Sokka Hagiirrunni Duduwino

Yihowa ajuujatenni Hiziqeelira maxaafa ee isi hakkonne maxaafa itanno gede kulinosi. Maxaafa ita Hiziqeelira mayi tiro afidhino?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Dancha Duduwo Hagiirrunni Dudubbe

Mito wote Maganu Mangisteha dancha duduwo duduwa shota ikka hooggara dandiitanno; ikkirono Maganu isira hagiirrunni soqqammammora hasi⁠ˈranno. Ikkina sabbakate loosinni hagiirre afi⁠ˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Gatote Malaate Malaatinsanni⁠ˈne?

Hiziqeeli laino ajuuja umo wo⁠ˈmitinohu hundi Yerusaalame ba⁠ˈu yannaraati. Tini ajuuja yannankera wo⁠ˈmitannohu hiittoonniiti?

Kiristaanu Heeshshora

Yihowaha Amanyootu Seera Ayirrisse

Waajjinummokki Yihowahu amanyootu seeri ayirranno gede assa hasiisannonke. Tenne assa lowo geeshsha hasiissannohu mayiraati? Togo assa dandiinannihu hiittoonniiti?