Halashshaano Maalta gobbara tiraakte horoonsidhe farcidhanni no

HEESHSHONNA SOQQANSHOTE GAMBOOSHSHITA XIINXALLOTE MAXAAFICHO Ella 2016

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Baqqi Yiiyye! yinanni metseetenna tiraaktuwa elate kaaˈlitanno hedo. Lawishsha horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈri.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa Addaxxi, Danchareno Assi

Faarso 37 aana noo amaale loosunni leellishi.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Soqqanshonke Isilanchimma Woyyeessiˈra—Viidiyo Horoonsiˈne Rosiisa

Soqqammeemmo wote kuri viidiyubba horoonsiˈra hasiissannonkehu mayiraati? Kaajja gede rosiisate kaaˈlitannonkehuna hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa Dhiwantinore Irkisanno

Daawiti Maganu ayyaani massageennasi borreessinohu Faarso 41 aana noo qaali xaa yannara dhiwantinorenna qarru iillinonsare ammanantino soqqamaasine jawaachishannoho.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa Heeshshi Yiino Wodana Dimishanno

Daawiti Faarso 51 aana, loosinohu lowo cubbi mageeshshi geeshsha dadillisinosiro xawisino. Isi ayyaanaamittetenni dhaabbatanno gede kaaˈlinosiri maati?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Maganu Gashshoote—100 Dironna Hakkuyi Kawa

Maganu Gashshooti 1914 hanafe assinore kayisse hasaawisate xaˈmuwa horoonsiˈri.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

“Yaaddokki Maganu Aana Tugi”

Daawiti Faarso 55:22 aana amaalino amaale qarru dadillu woy yaachishanno coyi iillannonke wote kaaˈlitannonke.

KIRISTAANU HEESHSHORA

“Maganu Kaaˈlaanchoˈyaati”

Daawiti Yihowa Qaalisi daafira galatinosi. Qarru iillihe yannara kaaˈlinohehu Qullaawu Maxaafi qummeeshshi hiikkonneeti?