Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Dotteessa 2016

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | IYYOOBI 28-32

Iyyoobi Ammaname Heeˈrate Lawishsha Ikkannoho

Iyyoobi Ammaname Heeˈrate Lawishsha Ikkannoho

Iyyoobi, Yihowa fushshinoha amanyootu seera agadhe heeˈrate murciˈrino

31:1

  • Isi illesi gargadhino, hattono baxillu illenni laˈˈannohu galtesi callaati

Iyyoobi woloota danchu garinni amade lawishsha ikkino

31:13-15

  • Isi shooshaqaho, taashsho noore assannohonna koma diamadannoho. Isi mannu buxaneno ikko dureeyye woy aye gaˈrehano ikkiro baalunku mannira hedannoho

Iyyoobi shaqqadoho; qoleno umosi calla baxannoha diˈˈikkino

31:16-19

  • Isi manna kaaˈlannohonna hawaaxaammaho aannoho