Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Dotteessa 2016

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Qoqqowu Gambooshshi Qaagiishsha

Qoqqowu Gambooshshi Qaagiishsha

Wole yannara assineemmonte gede, qoqqowu gambooshshi yannarano Maganonna manna banxeemmota leellisha hasiˈneemmo. (Mt 22:37-39) Umi Qorontoosi 13:4-8 noo hedo baxille loosunni leellisha dandiinanni gara kultannonke: “Baxillu cincahonna shaqqadoho. . . . Baxillu gariweelo coye diassanno, umisi horo dihasiˈranno, dihifatamanno. . . . Baxillu hegerera heeˈranno.” Qoqqowu Gambooshshi Qaagiishsha yitanno viidiyo laˈinanni wote, gambooshshu yannara mannaho baxille leellisha dandiitinanni doogga hedde.

BAXILLE LEELLISHA DANDIINEEMMOHU HIITTOONNIITI?

  • Ofollineemmo bayicho amaxxineemmo wote

  • muuziiqu hanafanno wote

  • gambooshshe assinanni katamira galleemmo basera

  • uminke fajjonni soqqamme