Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Qoqqowu Gambooshshi Qaagiishsha

Qoqqowu Gambooshshi Qaagiishsha

Wole yannara assineemmonte gede, qoqqowu gambooshshi yannarano Maganonna manna banxeemmota leellisha hasiˈneemmo. (Mt 22:37-39) Umi Qorontoosi 13:4-8 noo hedo baxille loosunni leellisha dandiinanni gara kultannonke: “Baxillu cincahonna shaqqadoho. . . . Baxillu gariweelo coye diassanno, umisi horo dihasiˈranno, dihifatamanno. . . . Baxillu hegerera heeˈranno.” Qoqqowu Gambooshshi Qaagiishsha yitanno viidiyo laˈinanni wote, gambooshshu yannara mannaho baxille leellisha dandiitinanni doogga hedde.

BAXILLE LEELLISHA DANDIINEEMMOHU HIITTOONNIITI?

  • Ofollineemmo bayicho amaxxineemmo wote

  • muuziiqu hanafanno wote

  • gambooshshe assinanni katamira galleemmo basera

  • uminke fajjonni soqqamme