Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 TREASURES FROM GOD’S WORD | IYYOOBI 33-37

Addu Jaali Jawaachishshanno Amaale Amaalanno

Addu Jaali Jawaachishshanno Amaale Amaalanno
OFOLLO

Eelihu hasaawa hanafi wote coyiˈrinorinna coyiˈrino gari wolootu yaano Elfaazi, Beldaadoosinna Soofaari coyidhinorinni lowo geeshsha baxxinoho. Isi addu jaalanna dancha amaalaancho ikkinota leellishino; isi haˈrunsinanniha dancha lawishsha ikkino.

DANCHU AMAALAANCHI AKATTA

EELIHU DANCHA LAWISHSHA IKKINO

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • CINCA

 • SEEKKE MACCIISHSHA

 • AYIRRISA

 
 • Eelihu coyiˈrate bayiruuddisi coyidhe kaˈa geeshsha cince agarino

 • Isi seekke macciishshino; amaale coyiˈrara albaanni coye seekke buuxino

 • Isi Iyyoobi suˈmisinni woshshino; qoleno jaalisi gede asse hasaawisino

 

33:6, 7, 32

 

 • SHOOSHANQE

 • HUXUXXI YINIKKI SHINQANNIHA IKKA

 • MARARA

 
 • Eelihu shooshaqanna shaqqado ikkinohura guuntete xeˈne noosita coyiˈrino

 • Isi Iyyoobi xissiisiˈrinota lae mararino

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • QUWA SAˈˈA HOOGA

 • SHAQQILLE

 • MAGANOHO GALA

 
 • Eelihu, Iyyoobi quwa sae hedinota shaqqillunni kulinosi

 • Eelihu, Iyyoobi roore hasiisanno coyi isi keeraanchimma ikkitinokkita huwatanno gede kaaˈlinosi

 • Eelihu amaalinoti dancha amaale Iyyoobi gedensaanni Yihowa amaalannosi amaale adhate qixxaawanno gede kaaˈlitinosi