Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Roduuwu Niwu Jersii, U.S.A, 2014nnihu daga dagiyyote gambooshshira gamba yee no

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO Dotteessa 2016

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Baqqi Yiiyye! yitanno metseetenna Qullaawu Maxaafi Roso yaanno maxaafa elate kaaˈlitanno hedo. Umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈrate lawishshuwa horoonsiˈri.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Danchare Coyidhine Manna Jawaachishshe Hattono Sheshifachishshe

Iyyoobiti sase jaalla jawaachishannore mittoreno dicoyidhino. Isinni, insa iso bushiishshe roore yaadanno gede assitino. (Iyyoobi 16-20)

KIRISTAANU HEESHSHORA

Hasaawa Hanafate Kaaˈlannoha Haaro Birxicho

Qullaawu Maxaafire kayinse hasaawate kaaˈlannoha “Qullaawu Maxaafi Mayyaanno?” yaanno haaro birxicho egensiisa

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Iyyoobi Gara ikkitinokki Hedo Gargadhino

Sheexaanunniha mito kapho Yihowa ninkera noosi hedo ledo heewisiisa. (Iyyoobi 21-27)

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Iyyoobi Ammaname Heeˈrate Lawishsha Ikkannoho

Iyyoobi Maganu Yihowa fushshinoha amanyootu seera harunsate, iso lawatenna danchummasinna taashshosi harunsate murciˈrino. (Iyyoobi 28-32)

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Addu Jaali Jawaachishshanno Amaale Amaalanno

Eelihu jaalasi Iyyoobi baxillunni amadino; kiˈneno isi faale hadhe. (Iyyoobi 33-37)

QANCHU SOQQANSHORA DIINAGGAABBE

Qoqqowu Gambooshshi Koyishshi Zamacha

Yihowa Farciˈraasinehu qoqqowu gambooshshira koyishshu woraqata tuqissinanni wote qaaga hasiissannoˈnere. Lawishsha ikkannoha hasaawu bitima rosiisidhe.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Qoqqowu Gambooshshi Qaagiishsha

Qoqqowu gambooshshiwa wolootaho baxille leellisha dandiitinannita wole doogga hedde.