Roduuwu Cheki Rippaabilikete Qullaawa Maxaafa xiinxallisanni no

HEESHSHONNA SOQQANSHOTE GAMBOOSHSHITA XIINXALLOTE MAXAAFICHO Dotteessa 2018

Lawishsha Ikkanno Hasaawa

Qullaawu Maxaafirenna heeshsho hagiirru noota assiˈrate daafira hasaambanniha aante aantete fulanno hasaawa.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Faasiku Ayyaaninna Qaagooshshu Ayyaani Mereero Noo Xaadooshshenna—Badooshshe

Faasiku Ayyaani, Qaagooshshu Ayyaanira caale ikka hoogirono, hatte yannara assinannihu mitu coyinni dancha roso afiˈneemmo.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Hadhine Manna Rosaanoˈya Asse—Mayira, Mama, Hiittoonni?

Manna rosaano assate yaa, mannu Yesuusi hajajinore baala agadhanno gede rosiisate yaate. Manna rosaano assineemmo gede uyinoonninke looso loosate, rosaanonke Yesuusi rosiisinore loosunni leellishshanno gedenna isi lawishsha harunsitanno gede rosiisa hasiissannonke.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Manna Rosaano Assate Sabbakanna Rosiisa Hasiissanno

Yesuusi harunsaanosi hadhe manna rosaano assitanno gede hajajino. Manna rosaano assate maa assa hasiissanno? Ayyaanaamittetenni lophanno gede manna kaaˈla dandiineemmohu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

“Cubbikki Aguraminohe”

Maarqoosi 2:5-12 aana kulloonni maalalenni maa ronseemmo? Tini xagge dhiwammeemmo wote cince saˈˈate kaaˈlitannonkehu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Fooliishshote [Sambatu] Barra Hursa

Yesuusi Yihudu manni massagaano akata lae lowo geeshsha dadillinohu mayiraati? Yesuusiha shaqqillu lawishsha harunsineemmoronna teˈee leellishshanno xaˈmuwa hiikkuriiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yesuusira Shiiˈnoommo Manna Reyotenni Kayisate Wolqa Noosi

Qullaawu Maxaafi kaote daafira kulanno xagge hiincanke albillitte shiiˈnoommo manni kaˈˈannota albinni roore ammanneemmo gede assitannonke.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Rosiisate Horoonsiˈneemmo Borronke Dancha Gede Horoonsidhe

Dancha gede rosiisate, Rosiisate Horoonsiˈneemmo Borro seekkine xiinxalla hasiissannonke. Rosiisate horoonsiˈneemmohu qaru uduunnichi maati? Rosiisate Horoonsiˈneemmo Borro horoonsiˈrate noonke dandoo woyyeessiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?