Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Dotteessa 2017

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Ayyaanaamittetenni Shoshshoggitinore Jawaachisha Dandiitinanni

Ayyaanaamittetenni Shoshshoggitinore Jawaachisha Dandiitinanni

Maakisanyo, Dotteessa 11, 2017, batinyu ayyaanaamittetenni shoshshoggino Kiristaani Qaagooshshu Ayyaana ayirrisate daanno. Insa heeshsho afiˈrate qolchama hanaffe kaˈe, addi addi korkaatinni duumbara higgino; kuri korkaatuwa giddo mite Yihowawa Higi yitanno birosherera qummi assinoonni. (Ib 12:1) Ikkollana ayyaanaamittetenni shoshshoggino Kiristaani Yihowara muxxete; insa Isi Beettisi Kiristoosi mundeenni woxxinoreeti. (1Yo 1:7; 1Ph 1:18, 19) Insa songonniwa higganno gede kaaˈla dandiineemmohu hiittoonniiti?

Songote cimeeyye hoshshatewiinni baxxite baˈino geˈrecho hexxo mudhikkinni hasiˈranno allaalaanchi gede, ayyaanaamittetenni shoshshoggino Kiristaana hasse kaaˈlitannonsa. (Lu 15:4-7) Tini Yihowa baxannonsata leellishshannote. (Er 23:3, 4) Songote cimeeyye calla ikkikkinni, ninke baalinke ayyaanaamittetenni shoshshoggitinore jawaachisha dandiineemmo. Insara shaqqille leellinsheemmohanna qarransa duqqineemmoha ikkiro, Yihowa hagiidhanno, qoleno togo assanke kiissannonke. (La 19:17; Soq 20:35) Konni daaafira, aye jawaachisha dandaattoro hedde techo gaˈa yiittokki hatto assi!

AYYAANAAMITTETENNI SHOSHSHOGGITINORE JAWAACHISHSHE YITANNO VIIDIYO LAˈINI GEDENSAANNI AANTE NOO XAˈMUWA HASAABBE:

  • Abii egentinokki rodoonni xaadduti maa assitino?

  • Ayyaanaamittetenni shoshshoggitinore kaaˈlate hendeemmo wote, songote cimeeyye amaaˈla hasiissannonkehu mayiraati?

  • Abii, Loora layinkimeeshsho marte xaˈmitara albaanni qixxaabbinohu hiittoonniiti?

  • Abii Loora jawaachishshu yannara, cincanna baxille leellishshinohu hiittoonniiti?

  • Yesuusi Luqaasi 15:8-10 coyiˈrino lawishshinni maa ronseemmo?

  • Loora kaaˈlate assinoonniri mayi guma abbino?