Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | ERMIYAASI 25-28

Ermiyaasi Gede Worbuulle Ikke

Ermiyaasi Gede Worbuulle Ikke

Ermiyaasi Yerusaalame Seelo gede ikkite baˈannota coyiˈrino

26:6

  • Yihowa hakko noota leellishannohu gondooru taawooti Seelo Katamira no

  • Yihowa Filisxeeme Gondooru Taaboota qafadde adhite hadhanno gede fajjino; qoleno hakku Taabooti galagale Seelo katama dihigino

Ermiyaasi qeesootu, masaalaanonna mannu baalu shineemmohe yee waajjishiishinosi

26:8, 9, 12, 13

  • Ermiyaasi Yerusaalamenna qullaawu mini baˈˈanno yee masaalino daafira mannu amade raateessinosi

  • Ermiyaasi hexxo mudhe badhera dihigino

Yihowa Ermiyaasi agarinosi

26:16, 24

  • Ermiyaasi worba ikke heeˈrino; Yihowano tuge diagurinosi

  • Maganu Ahiqaami yinannihu worbu manchi widoonni masaalaanchosi Ermiyaasi agarinosi

Yihowa Ermiyaasi irkisinosinna jawaachishinosi daafira, isi mannu giwanni heeˈreennasi 40 diro Maganu sokka duduwino