Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Roduuwu mitte rodoo galagalte songo higgeenna anga fane haˈranni noose

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO Dotteessa 2017

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Baqqi Yiiyye! yitanno metseetehanna Halaale Rosiisi yaannohu hunda Maganu Mangiste daafira hasaawate kaaˈlannoha lawishsha ikkannoha hasaawu bitima. Umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈrate lawishshuwa horoonsiˈri.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa Hedoˈnenna Akataˈne Seekke Biddi Assano Gede Fajje

Yihowa iso hagiirsiissanno akatta heedhannonke gede seekke biddi assannonke; ikkollana ninkeno assa hasiissannonkeri no.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Anga Fantine Haadhensa

Gambooshshenke daanno manni baalu mereeronke noo baxille laˈˈa hasiissannonsa, qoleno insano banxeemmonsata leellisha hasiissannonke. Mangistete Addaraashera hagiirrunna baxillinna woˈmanno gede kaaˈla dandaattohu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa ‘Afino Wodani’ Nooˈne?

Ermiyaasi fooliishsho 24te aana Maganu Yihowa manna laalote ledo heewisiisino. Dancha laalo yiniri ayeooti? Ninke insa lawishsha harunsa dandiineemmohu hiittoonniiti?

Kiristaanu Heeshshora

Ayyaanaamittetenni Shoshshoggitinore Jawaachisha Dandiitinanni

Ayyaanaamittetenni shoshshoggino Kiristaanino Yihowara muxxete. Ninke insa songonniwa higganno gede kaaˈla dandiineemmohu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOOTA MUXXE JIRO

Ermiyaasi Gede Worbuulle Ikke

Ermiyaasi Yerusaalame baˈannota 40 diro kulanni keeshshino. Isi worba ikke heeˈranno gede kaaˈlinosiro maati?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Maganu Mangiste Faarso Worba Ikkinanni Gede Kaaˈlitanno

Zakisenihawuzeni yinanni kaampera usuramino roduuwi Maganu Mangiste faarso faarsansa ammanansa kaajjishshinonsa. Ninkerano fonqolu iillannonke yannara kuri faarsuwa jawaante ikkitankera dandiitanno.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa ‘Haaro Gondooro Eˈˈeemmo’ Yee Masaalino

Haaru gondoori Higgete gondooriwiinni baxxinohu hiittoonniiti? Kuni gondoori hegerira kaaˈlannonkehu hiittoonniiti?