Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | YOHAANNISI 20-21

“Kurinni Roorsite Baxattoe?”

“Kurinni Roorsite Baxattoe?”

21:1-19

Hundi yannara qulxuˈme woshshaaddannori qulxuˈme amadatenna daafurinsa waaga afiˈrate cincitannore, diinaggaabbe loossannorenna qarra dandiite saˈannore ikka hasiissannonsa. (w12-AM 8/1 18-20) Pheexiroosi manna woshshaadannoha ikkino daafira kuri akatta kaaˈlitannosi. Ikkirono Pheexiroosi baxannoha maalaamittete looso balaxisiisannoro woy Yesuusi harunsaano ayyaanaamittetenni itisannoro doodha hasiissinosi.

Maganu Mangiste balaxisiisate yite biddi assiˈrootto coyi maati?