Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

AGAROOSHSHU SHAE

Xaˈmo: Kalqete alame giddo baalanta roortanno elto uyinonkehu ayeti?

Qummeeshsha: Ya 1:17

Borro Elate: Tini Agarooshshu Shae metseete Maganu uyinonketa baalanta roortanno elto naandeemmo gede kaaˈlitannonke.

HALAALE ROSIISI

Xaˈmo: Maganu suˈmi ayeti?

Qummeeshsha: Fa 83:18, NW

Halaale: Maganu suˈmi Yihowaati.

MAATEKKI HAGIIRRU NOOTA IKKA DANDIITANNO!

Hasaawu Bitima: Mannaho maatete daafira kultannota mitte harancho viidiyo leellinshanni heeˈnoommo. [Maatekki Hagiirru Noota Ikka Dandiitanno! yitanno biroshere egensiissanno viidiyo fani.]

Borro Elate: Tenne viidiyora kulloonni biroshere afiˈra hasiˈrittoro, aammohera dandeemmo, woy webisayitete aaninni dirrisiˈra dandaatto gara leellisheemmohe.

UMIKKIHA HASAAWU BITIMA QIXXEESSIˈRI

Aleenni noo lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessi’ri.