Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Roduuwu Joorjiyu gobbara Maatekki Hagiirru Noota Ikka Dandiitanno! yitanno biroshere elanni no

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO Bocaasa 2017

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Agarooshshu Shae yitanno metseetehanna Halaale Rosiisi yaannohu hunda nooha Maganu suˈmi daafira kulannoha lawishsha ikkannoha hasaawu bitima. Umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈrate hakkiicho qummi assinoonnire horoonsiˈra dandaatto.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Heeshshotenni “Heedhinanni Gede” Yihowa Hasidhe

Magano hasiˈrate yaa mayyaate? Yihowa hasiˈra agurtino Israeelewiinni maa ronseemmo?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Soqqanshonke Isilanchimma Woyyeessiˈra—Manna Galagalle Marre Hasaawisa

Manna danchu garinni galagalte marte hasaawisa dandaattohu hiittoonniiti? Hasattonsa lexxitanno gede assi, galagalte marte hasaawisate mixo fushshiri, mixokki wonshiˈrate woˈnaali.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Loossinoonni Soˈronni Rosse

Yoonaasi xagge, Yihowa soˈro loonsummoro, hexxo mudhe facci asse agurannonkekkita leellishshanno. Ikkollana isi loonsoommo soˈronni roso afiˈnammoranna soorramme biddi yinammora hasiˈranno.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Yoonaasi Maxaafinni Maa Ronseemmo?

Yoonaasi xagge hiincakki dadillisanno coye dandiite saˈˈatto gede, soqqanshote gara ikkitino lao heedhannohe gedenna huuccattotenni shesho afiˈratto gede kaaˈlitannohe.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa Ninke Maa Assinammora Hasiˈranno?

Magansiˈrankenna ammanate roduuwinke mereero noo mittimma maati?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Ayyaanaamittetenni Baqqi Yitine Heedhe

Baabiloone Yihuda huntanno yine masaalloonni masaalo woˈmitannoha lawa hoogara dandaanno. Ikkirono tini masaalo woˈmase gattannokki daafira Imbaaqoomi ayyaanaamittetenni baqqi yee cince agadha hasiissinosi.

KIRSTAANU HEESHSHORA

Heeshshoˈne Giddo Mitu Coyi Soorramanno Wote Ayyaanaamittetenni Baqqi Yitine Heedhe

Heeshshonke giddo mitu coyi soorramanno wote Yihowa ledo noonke jaalooma seekkitara woy huntara dandiitanno, ayyaanaamittetenni baqqi yine heeˈneemmo gede mayi kaaˈlankera dandaanno?