Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

AGAROOSHSHU SHAE

Xaˈmo: Mittu manchi iimi hiittooho yee xaˈmihero mayite qolatto?

Qummeeshsha: Yoh 8:23

Borro Elate: Tini Agarooshshu Shae Yesuusinna Annisi iimi daafira yitinore xawissanno.

HALAALE ROSIISI

Xaˈmo: Tini Qullaawu Maxaafi masaalo yannankera woˈmitanni no yiniro gara dilawannohe?

Qummeeshsha: 2Xi 3:1-5

Halaale: Goofimarchu barrire kultannoti Qullaawu Maxaafi masaalo xa woˈmitanni noo daafira, albillitte dancha yanna daggannota kultanno masaalono woˈmitannota addaxxa dandiineemmo.

QULLAAWA MAXAAFA XIINXALLA HASIISSANNOHU MAYIRAATI? (Viidiyo)

Bitima: Huluullitannonke xaˈmuwara dawaro hiikkiinni afiˈra dandiineemmoro kultannota harancho viidiyo mannaho leellinshanni heeˈnoommo. [Viidiyo fani.]

Borro Elate: Qullaawu Maxaafi Maganu alamete noo qarra hoolannohu hiittoonniitiro kulanno; kuni maxaafi tenne xawisanno. [Qullaawu Maxaafi Roso yaanno maxaafa eli.]

UMIKKIHA HASAAWU BITIMA QIXXEESSIˈRI

Aleenni noo lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessi’ri.