Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Bocaasa 2016

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Qullaawu Maxaafinni Maa Ronseemmo?—Yaanno Maxaafa Horoosiˈnanni Gara

Qullaawu Maxaafinni Maa Ronseemmo?—Yaanno Maxaafa Horoosiˈnanni Gara

Maa Ronseemmo? yaanno maxaafinna Qullaawu Maxaafi Roso yaanno maxaafi mitto garaati. Rosiisate horoonsiˈneemmoti tini lamenti maxaaffa mittu gari halaale, mittu gari aantenni kultanno. Ikkirono Maa Ronseemmo? yaanno maxaafi halaale huwatate qarrisannokki garinni kulanno. (Sidaamu Afiinni xaara difulino.) Konne maxaafa qixxeessinoonnihu, Qullaawu Maxaafi Roso yaanno maxaafi yaannori rahe leellannonsakki manna kaaˈlateeti. Maa Ronseemmo? yaanno maxaafi guwuursha diafiˈrino; hatteentenni fooliishshote giddo noota mite yaattonna hedo xawissannota jeefote hedo amadino. Fooliishshuwa bitimu xaˈmuwa woy killasu saaxine diafidhino. Fooliishshote giddo xawinsoonniha Qullaawu Maxaafi halaale, jeefote massine xaphi assine worroonni. Qullaawu Maxaafi Roso yaanno maxaafinte gede, Maa Ronseemmo? yaanno maxaafa, aganu giddo mannaho ellanniti wole borro ikkiturono woˈmanka wote ela dandiinanni. Qullaawa Maxaafa xiinxallinseemmo wote, Maa Ronseemmo? yaanno maxaafa horoonsiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

XAPHISHSHA: Roore manna, rosamino garinni Qullaawu Maxaafi Roso yinanni maxaafinni gufo nabbambi gedensaanni xaˈmo xaˈminanni xiinxallisa kaaˈlitanno. Ikkollana, xiinxallinseemmo manchi qaale seekke afinokkiha woy gari geeshsha nabbawa dandaannokkiha ikkara dandaanno. Hatto ikkiro, Maa Ronseemmo yaanno maxaafa horoonsiˈra woyyitannoha ikkara dandaanno. Hakkawote fooliishshote jeefora noo xaphishsha xiinxallote kaima assine horoonsiˈranna rosaanchu qara hedo umisinni nabbawanno gede jawaachisha dandiineemmo. Mitto mittonka Qullaawu Maxaafi halaale 15 daqiiqa meddi yitanno yanna giddo xiinxallisa dandiinanni. Xaphishshu fooliishshote giddo noota baalanta hedo amadinokki daafira, xiinxallisannohu rosaanchoho hasiisannore hede seekke qixxaawa hasiissannosi. Fooliishsho umose horoonsiˈne xiinxallinsiro kayinni, jeefote xaphishsha killasu gede assine calla horoonsiˈra dandiinanni.

JEEFOTE HEDO: Jeefote hedora noo qaallanna hedo fooliishshote giddo noo aante garinni worroonni. Maa Ronseemmo yaanno maxaafira noota jeefote hedo rosaanchoho xiinxallisa hasiissannoronna teˈee xiinxallisannohu mura dandaanno.