Yihowa loonseemmo loosinni hagiidhinammora hasiˈranno; hagiidha dandiineemmo garano rosiisannonke. Mittu manchi loosoho gara ikkitino lao heedhusiro loosanno loosinni hagiidha dandaanno.

Aane noore assite loosikkinni hagiidha dandaatto:

3:13; 4:6

  • dancha lao heedhannohe gede assiˈri

  • loosikki woloota kaaˈlanno gara hedi

  • loosu yannara woˈma wolqakkinni loosi, loosu gedensaanni kayinni wodanakki maatekkinna magansiˈrakki widira qoli