Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Birra 2017

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

BAQQI YIIYYE!

Xaˈmo: Dano kalaqantanno wotira balanxe qixxaawa hasiissannohu mayiraati?

Qummeeshsha: La 27:12

Borro Elate: Tini metseete dano kalaqantara albaanni, kalaqantanno wotenna kalaqantu gedensaanni maa assa hasiissannonkero xawissanno.

HALAALE ROSIISI

Xaˈmo: Magano banxeemmota leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti?

Qummeeshsha: 1Yo 5:3

Halaale: Maganoho hajajammeemmoha ikkiro, iso banxeemmota leellinsheemmo.

REYINO MANNI ADDINTA KAˈˈANNO? (T-35)

Xaˈmo: Alamete aana lowo manni diru kiiro reyitinorira xorshiˈranno. Shiiˈnoommo manninni wirro xaandeemmoha lawannohe?

Qummeeshsha: Soq 24:15

Borro Elate: Tini tiraakte kaote hexxo kaaˈlitannohehu hiittoonniitiro xawissanno. [Dandaamannoha ikkiro, Reyino Mannira Hexxo Noonsa? yitanno viidiyo leellishi.]

UMIKKIHA HASAAWU BITIMA QIXXEESSIˈRI

Aleenni noo lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessi’ri.