Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | DAANIEELI 10-12

Yihowa Mootoollate Daafira Balaxe Kulino

Yihowa Mootoollate Daafira Balaxe Kulino

11:2

Faarsi gobbara shoole mootoolla mookkanno. Shoolki moote, “woloota Giriikete gashshooti aana kayisanno.”

  1. Bayiriidi Qiroosi

  2. Kembayiisisi Layinkihu

  3. Daariyoosi Umihu

  4. Arxekiisi Umihu (kuni Asteeri adhinoho Moote Ahaashuresiiti yine hendanni)

11:3

Giriikete wolqaataamu moote moohe, gashshootesi halashshanno.

  • Bayiriidi Iskindiri

11:4

Shoolu Iskindiri jeneraalooti Giriikete Gashshoote bebbeekkanno.

  1. Kasanderi

  2. Laayisimekesi

  3. Selekusi Umihu

  4. Tolemii Umihu