Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Birra 2017

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Qullaawa Maxaafa Seekkine Xiinxalla Dandiinanni Gara

Qullaawa Maxaafa Seekkine Xiinxalla Dandiinanni Gara

Fonqolu iillannohe yannara Daanieeli gede Maganoho ammanama hasiˈratto? Daanieeli Maganu Qaale seekke xiinxallino, hattono hawa gede leeltannokki masaalo huwatate woˈnaalino. (Da 9:2) Qullaawa Maxaafa seekkite xiinxallakki, ammanante heeˈratto gede kaaˈlitahera dandiitanno. Hiittonni? Togo assakki, Yihowa eino qaale wonshannota albinni roore addaxxatto gede assitannohe. (Iy 23:14) Hattono, Maganoho noohe baxilli lexxanno gede kaaˈlitannohe; tini qolte gara ikkinore assatto gede kakkayissannohe. (Fa 97:10) Ikkina, Qullaawa Maxaafa seekkite xiinxalla dandaattohu hiittoonniiti? Hanni aante noo hedo lai.

  • Maa xiinxalla hasiissannoe? Songote gambooshshira seekke qixxaawa dancha rosichooti. Lamalannita Qullaawu Maxaafi niwaawe nabbabbanna leellinohekki coyi heeˈriro, yanna gaaˈmite tenne hajo daafira seekkite xiinxallakki niwaawekkinni horo afiˈratto gede kaaˈlitannohe. Mitu manni Qullaawu Maxaafi giddo kulloonni masaalo daafira, Maganu ayyaani gumi akatta daafira, Phaawuloosi misiyoone ikke soqqamino soqqanshorenna Yihowa kalaqamire lede afate xiinxalla baxanno. Qullaawu Maxaafi ledo xaado afidhino xaˈmo heedhuhero, hattee xaˈmo borreessite amaxxite aantanno yannara xiinxalla dandaatto.

  • Hiikkonne uduunnicho horoonsiˈra dandeemmo? Mite doogga afate Maganu Qaali Giddo Noota Muxxe Jiro Afiˈrate Kaaˈlanno Uduunnicho yitanno viidiyo lai. Lawishshaho, Daanieeli fooliishsho 7te kulloonni moyichi hiikkonne alamete gashshoote riqiwannoro xiinxalla dandaatto.

  • Xiinxallote mageeshshi yanna gaaˈma hasiissannoe? Qullaawa Maxaafa ganye xiinxalla ayyaanaamittete fayyimmara lowo geeshsha kaaˈlitanno. Umo harancho yanna xiinxalla dandaatto; hakkiinni hasiisannoha ikkiro, galte hossanni xiinxallatto yanna lexxa dandaatto. Maganu Qaale xiinxalla, maaxantino jiro afiˈrate umate gedeeti; maaxantino jiro afiˈritto kiiro ledde uˈmate kaˈˈatto! (La 2:3-6) Hatteente gede, Qullaawu Maxaafi giddo noota muxxe jiro afiˈritto kiiro, Maganu Qaalira noohe baxilli lexxanno daafira, Qaalesi ganyite xiinxalla rosicho assiˈratto.—1Ph 2:2.

DAANIEELI FOOLIISHSHO 7TE KULLOONNI MOYICHI MAA RIQIWANNO?

WOLE XAˈMO:

Daanieeli 7:8, 24 woˈmitinohu hiittoonniiti?

WOLE WOTE:

Yohaannisi Ajuuja fooliishsho 13te kulloonni moyichi maa riqiwanno?