Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Birra 2016

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

BAQQI YIIYYE!

Xaˈmo: Mitu manni Yesuusi heeˈrinoha ikkinota huluullamanno; wolu kayinni heeˈrinota ammananno. Mitu manni qole tenne bande anfanni gari dino yaanno. Ati mayyaatto?

Borro Elate: Tini Baqqi Yiiyye! yitanno metseete taje maa leellishshannoro kultanno.

HALAALE ROSIISI

Xaˈmo: Reyineemmo wote hiikkineemmo?

Qummeeshsha: Yoh 11:11-14

Halaale: Mittu manchi reyanno wote, heeˈra aguranno yaate. Konni daafira reyinummo gedensaanni hiikkinammokka yine yaada dihasiissannonke. Yesuusi reyo goxichu ledo heewisiisino. Isi Alaazaari kayisinte gede, shiiˈnoommo manni reyotenni kae galagale uullate aana hagiidhanni heeˈranno gede assanno.—Iyo 14:14.

SONGOTE GAMBOOSHSHIHA KOYISHSHU WORAQATA (inv)

Borro Elate: Maganu Qaali aana xintantino lallawo macciishshattona amo. Lallawo shiqinshannihu Magano magansiˈneemmowa Mangistete Addaraasheraati. [Songote gambooshshiha koyishshu woraqata uyi, gambooshshu yannanna base, hattono lallawote birxicho kuli.]

Xaˈmo: Mangistete Addaraashe hadhe egennootto? [Dandaamannoha ikkiro, Mangistete Addaraashenkera Maa Maa Assinanni? yitanno viidiyo leellishi.]

UMIKKIHA HASAAWU BITIMA QIXXEESSIˈRI

Aleenni noo lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessi’ri.