Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | MAATEWOOSI 24

Goofimarchu Barruwa Giddo Baqqi Yitine Heedhe

Goofimarchu Barruwa Giddo Baqqi Yitine Heedhe

24:39

Xaa yannara batinyu manni maalaamittete coyi ayyaanaamittete coyira yanna hooganno gede assansara wodhino. Ayyaanaamittetenni baqqi yee heeˈranno Kiristaani aane noo coyira noonsa lao alamete mannitewiinni baxxitannohu hiittoonniiti?

  • alamete roso

  • boohaarshsha

  • looso

  • maalaamittete coye