Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Maganu Yaannore Macciishshi—Yitanno Biroshere Horoonsiˈnanni Gara

Maganu Yaannore Macciishshi—Yitanno Biroshere Horoonsiˈnanni Gara

Maganu Yaannore Macciishshi yitanno biroshere qixxeessinoonnihu gari geeshsha nabbawa dandaannokki manni misilla lae xintunniha Qullaawu Maxaafi halaale rosanno gedeeti. Lame qoola afiˈrinohu mittu mittunku rosi qorophine qixxeessinoonni misilla amadino; mitte misile mule, hasaambe kaˈniro aantete hasaambanni misile leellishshannoti worbicho labbanno malaatta no.

Maganu Yaannore Macciishshite Hegerera Heeˈri yitanno biroshere Maganu Yaannore Macciishshi yitanno biroshere ledo mittu gari misilla afidhinoha ikkirono, mito geeshsha nabbawa dandaanno rosaancho xiinxallisate kaaˈlannore nabbambannire afidhino. Halashshaano, Maganu Yaannore Macciishshi yitanno biroshere xiinxallissanno wote, Maganu Yaannore Macciishshite Hegerera Heeˈri yitanno biroshere horoonsiˈransa dancha ikkitinota huwattino. Batinyu qoolira rosaanchu dandoo garinni, hasaawa dandiinanniti ledote taje amaddino saaxine no.

Aganu giddo ellanni borro wole ikkiturono, lamenta biroshere woˈmanka wote ela dandiitinanni. Qullaawa Maxaafa xiinxallissinanni wote Qullaawu Maxaafi roso xawisate misilla horoonsidhe. Rosaanchu hedosi coyiˈranno gedenna roso huwatinoronna teˈee buuxate xaˈmo xaˈme. Mittu mittunku qoolira lekkaalloonni noo qummeeshshuwa nabbabbine hasaabbe. Tenne biroshere guddini gedensaanni, rosaanchu ayyaanaamittetenni lophe cuuamanno gede kaaˈlate, Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno? Woy yaanno maxaafa xiinxallisse.