Albaaniyu gobbara roduuwu manna Mootichu Hurbaatira koyissanni no

HEESHSHONNA SOQQANSHOTE GAMBOOSHSHITA XIINXALLOTE MAXAAFICHO Badheessa 2017

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Agarooshshu Shaehanna Maganu Mangiste daafira halaale rosiisate kaaˈlannoha lawishsha ikkannoha hasaawu bitima. Umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈrate lawishshuwa horoonsiˈri.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

“Ledokki Heeˈre Agareemmohe”

Yihowa Ermiyaasi masaalaancho asse shoomisi yannara isi konne loose dandaannokkihu gede asse hedino. Yihowa iso jawaachishinohu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Maganu Fajjo Assa Agurtino

Israeele yinoomme yaate geeshsha shiqinshanni kakkalo cubboho maaro afiˈnanni gede assitanno yite heddino. Ermiyaasi dagate cubbonna naaxxa xawo fushshino.

LIVING AS CHRISTIANS

Xaa Yannara Yihowa Fajjo Assitanni Noori Ayeooti?—Yitanno Biroshere Horoonsiˈra Dandiinanni Gara

Qullaawa Maxaafa xiinxallissinanni manni Yihowa Farciˈraasine daafira seekke afanno gede kaaˈlatenna loosinkenna dirijjitenke daafira rosiisate tenne biroshere horoonsidhine.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Mannu Oosora Qinaannohu Yihowa Biddishsha Harunsituro Callaati

Hunda Israeelete yannara Yihowa biddishsha harunsitinori, salaame, hagiirrenna atoote afidhino.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Maganu Yaannore Macciishshi—Yitanno Biroshere Horoonsiˈnanni Gara

Misilla horoonsidhe gari geeshsha nabbawa dandiitannokkiri xintunniha Qullaawu Maxaafi roso halaale affanno gede kaaˈli.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Israeele Yihowa Habbino

Yihowa Ermiyaasi 300 mayile (500km) ikkannowa Efiraaxisi Laga haˈre shaalaalatenni loonsoonni qawatto maaxanno gede kulinosihu maa rosiisasira hasiˈreeti?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Maateˈne Yihowa Qaaganno Gede Kaaˈle

Hagiirsiissannota Maatete Magansiˈra ganyitine assiˈraˈne maateˈne Yihowa qaagganno gede kaaˈlitanno. Maatete magansiˈra assiˈra qarra ikkitanno gede assannore gargadha dandaattohu hiittoonniiti?