Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

AGAROOSHSHU SHAE

Xaˈmo: Lowo manni afinoha konne qummeeshsha nabbabbe egennootto?

Qummeeshsha: Yoh 3:16

Borro Elate: Tini Agarooshshu Shae Yesuusi qarramasinna reyasi ate kaaˈlitannohu hiittoonniitiro xawissanno.

AGAROOSHSHU SHAE (badhiidi qoola)

Xaˈmo: Hanni tenne xaˈmonna duuchu manni qolanno dawaro lai. [Umi xaˈmonna aane noo doorshsha nabbawi.] Tennera ati mayyaatto?

Qummeeshsha: Mt 4:1-4

Borro Elate: Daawuloosi Yesuusi ledo hasaawinonna iso fonqolino daafira isi mulla busha akata diˈˈikkino. Qullaawu Maxaafi Daawuloosi daafira wolere mayyaanno? Kuni birxichi roore xawise kulanno.

QAAGOOSHSHU AYYAANIHA KOYISHSHU WORAQATA

Borro Elate: Badheessa 14, 2008nni ayirrinsannihu mittu baxxino ayyaanira daara mannaho konne woraqata uyinanni heeˈnoommo. [Koyishshu woraqata uyi.] Hakko barra alame woˈmate lowo miliyoone ikkanno manni Yesuusi Kiristoosi reyo qaagooshshe ayirrisatenna isi reyo kaaˈlitannonke gara kultanno Qullaawu Maxaafi aana xintantino lallawo woxe baatikki macciishshate gamba yaanno. Kuni koyishshu woraqati ninke qooxeessira konne ayyaana ayirrinsanni saatenna bayicho kulanno. Dandaattoha ikkiro daatto gede koyinsoommohe.

UMIKKIHA HASAAWU BITIMA QIXXEESSIˈRI

Aleenni noo lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessi’ri.