Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 QANCHU SOQQANSHORA DIINAGGAABBE

Soqqanshonke Isilanchimma Woyyeessiˈra—Metseete Elate Umikkiha Hasaawu Bitima Qixxeessiˈri

Soqqanshonke Isilanchimma Woyyeessiˈra—Metseete Elate Umikkiha Hasaawu Bitima Qixxeessiˈri
OFOLLO

HASIISSANNOHU MAYIRAATI? Xiinxallote maxaaficho aana lawishsha ikkannohu hasaawu bitimi nooha ikkirono, noo gedeenni horoonsiˈra hasiissannohe yaa diˈˈikkino. Umikki yaatto horoonsiˈra dandaatto. Wole hasaawu umo qixxeessa woy qooxeessaho roore injaanno garinni wole birxicho doorattoha ikkara dandaanno. Hatto ikkiro, metseete nabbawitto, lawishsha ikkannoha hasaawu bitimanna viidiyonnita loonse leellinshanni ikkito laitto gedensaanni umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈrate aante noo hedo horoonsiˈra dandaatto.

TENNE ASSA DANDIINANNI GARA:

Ateneeto togo yite xaˈmi, ‘Lawishsha ikkannoha mitto hasaawu bitima horoonsiˈreemmo?’

EE

  • Hanafote coyiˈrattore qixxaawi. Qooxeessaho rosamino garinni keere haaˈritto gedensaanni, maroottohu mayiraatiro haransite xawisse kuli. (Lawishshaho: “Techo kawa dayoommohu . . . ”)

  • Hasaawu mereero xaˈmo eessatto gara, qummeeshsha nabbawattonna borro elatto gara hedi. (Lawishshaho: Qummeeshsha nabbawate togo yaa dandaatto: “Qullaawu Maxaafi tenne xaˈmora qolanno dawaro lai.”)

DEEˈNI

  • Metseetete giddonni woyyanno yaattohanna manna baxisanno birxicho doori

  • Qaete anni afa hasiˈranno gedeetanna hasaawa hanafate kaaˈlitanno xaˈmo xaˈmi; kayinni qola hooge saalfatanno gede assitanno xaˈmo xaˈmitooti. (Lawishshaho: Metseetete qoola 2 noo xaˈmo xaˈma dandaatto.)

  • Nabbawatto qummeeshsha doori. (Baqqi Yiiyye! yitanno metseete eltanni noottoha ikkiro, tenne metseete qixxeessinannihu gari geeshsha Qullaawa Maxaafa afinokkihunna ammaˈno yitannore huluullamanno mannira ikkino daafira qummeeshsha nabbawano agurano dandaatto.)

  • Qaete anni konne birxicho nabbawiro afiˈranno horo xawissannota mitte woy lame coyi fooliishsho qixxeessi

Lamunku wotira

  • Galagalte marte hasaawisatto wote dawaro qolatto xaˈmo qixxeessi

  • Aantanno yannara yaattora qixxaawoottore hawattokki gede borreessite amaxxi