Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Badheessa 2016

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | IYYOOBI 6-10

Ammanamino Manchi Iyyoobi Giddosi Xisso Coyiˈrino

Ammanamino Manchi Iyyoobi Giddosi Xisso Coyiˈrino

Iyyoobi buxinoha, shiiˈrinohanna buutote dhibba dhiwaminoha ikkirono ammaname heeˈrino. Konni daafira Sheexaanu isi hexxo mudhe ammanaminoha ikkannokki gede assate woˈnaalino. Sasu “jaallasi” isiwa martu. Umo iso marartinoha lawisate woˈnaaltino. Kayinni Iyyoobi sheshifachishannoha mitto qaale nafa coyidhukkinni isi ledo lamala barra ofoltino. Hakkuyi gedensaanni coyidhinohuno iso bushiishsheetinna jaddo loosinohu gede assiteeti.

Iyyoobi hexxo mudhanno gede assannohu lowo coyi iillisirono Yihowara ammaname heeˈrino

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Iyyoobi lowo geeshsha dadillino daafira gara ikkinokkire hedino. Isi ammanaminoha ikkirono Maganoho isiri dhiwannosikkihu gede asse hedino

  • Iyyoobi hexxo mudhino daafira, qarru iillannosi gede assinohu wolu korkaati heeˈrara dandaannota dihedino

  • Iyyoobi lowo geeshsha dadille noo yannara nafa, bushiishshanni noosirira isi Yihowa baxannota kulino