Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | IYYOOBI 1-5

Iyyoobi Fonqolu Iillisirono Ammaname Heeˈrino

Iyyoobi Fonqolu Iillisirono Ammaname Heeˈrino

Iyyoobi Isiraeele Gibitsete gobbara borojje ikkite noo yannara Ootsi yinanni gobbara heeˈrino. Iyyoobi Isiraeelete wido ikka hoogirono Yihowa ammaname magansiˈrannoho. Isi halaˈlado maate noosihonna lowo jiro afiˈrinoho; qoleno dagoomu giddo dancha lawishsha ikkannoho. Isi ayirrinsanni amaalaanchootinna mallaadannokki daanyaati. Isi buxanetenna hawaaxantinorira shaqqadoho. Isi Maganoho ammanamino manchooti.

Iyyoobi heeshshosi giddo Yihowa fajjo balaxisiisannota

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Sheexaanu Iyyoobi Maganoho ammaname heeˈrannota laino. Isi Iyyoobi Maganoho hajajamannota dimoromino; hatteentenni hajajamanno gede assinosi coyi maatiro kayise yekkeeramino

  • Sheexaanu Iyyoobi Yihowara soqqamannohu umisi horora yeeti yee coyiˈrino

  • Yihowa tenne Yekkeerora dawaro qolate Sheexaanu konne ammanamino mancho fonqolanno gede fajjino. Sheexaanu Iyyoobi heeshsho baalate qarra naqino

  • Iyyoobi Maganoho ammaname heeˈrannota leellishita, Sheexaanu mannu baalu ammaname heeˈranno gede assannonsa coyi maatiro xaˈmo kayise yekkeeramino

  • Iyyoobi cubbo diloosino woy iillinosi qarrira Magano dibushiishino