Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Jarmanete Kiristoosi reyo Qaagooshshe ayirrinsanni heeˈnoonni

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO Badheessa 2016

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Agarooshshu Shae metseetehanna 2016nnihu Kiristoosi reyo Qaagooshshi Ayyaani koyishshi woraqatiha elate kaaˈlitanno hedo. Umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈrate lawishsha horoonsiˈri.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Asteeri Yihowaranna Mannisira Assitinori Umose Calla Baxxannokkita Leellishanno

Ise worbimmatenni heeshshosera qarra abbannore assite Yihudu manna gundannikki gede Merdokiyosi haaro higge fushshanno gede assitino. (Asteeri 6-10)

QANCHU SOQQANSHORA DIINAGGAABBE

Soqqanshonke Isilanchimma Woyyeessiˈra—Metseete Elate Umikkiha Hasaawu Bitima Qixxeessiˈri

Agarooshshu Shaenna Baqqi Yiiyye! yitanno metseetta elate, umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈrate addi addi hedo horoonsiˈri

IRISTAANU HEESHSHORA

Wosina Haadhe

Qaagooshshu Ayyaaniwa wosinunna ammanatenni shoshshogitinori boorrassannokki gede kaaˈla dandiinannihu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Iyyoobi Fonqolu Iillisirono Ammaname Heeˈrino

Isi heeshshosi giddo Yihowa fajjo balaxisiisannota leellishino. (Iyyoobi 1-5)

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Ammanamino Manchi Iyyoobi Giddosi Xisso Coyiˈrino

Iyyoobi lowo geeshsha dadillinohanna hexxo mudhinoha ikkirono, Maganu Yihowara noosi baxilli dibaino. (Iyyoobi 6-10)

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Iyyoobi Kao Noota Ammananno

Isi, cifichu galagale ciirannonte gede, Yihowa galagale heeshshote heeˈranno gede assannosita afino. (Job 11-15)

KIRISTAANU HEESHSHORA

Kao—Wodotenni Afiˈnoommo Elto

Yihowa wodo qixxeesse kaote hexxo heedhannonke gede assino. Shiiˈne dadillate bayicho reyotenni kaˈannore haaˈneemmo.