Woradu aliidi laˈˈaanchinna minaamasi 1957 Faransayete gobbara soqqamanni no

HEESHSHONNA SOQQANSHOTE GAMBOOSHSHITA XIINXALLOTE MAXAAFICHO Arfaasa 2019

Lawishsha Ikkanno Hasaawa

Maganu jaalla ikka dandiineemmota kulannoha sae sae fulannoha lawishsha ikkanno hasaawa.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

“Maganu Yiinohu Ikko”

Ninkeno wolootu Yihowara soqqamate yite uminsa horo agurtanno woyite heddinore agurtanno gede horo diassineemmo.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Yihowa Oosonke Lossiˈneemmo Gara Rosiisinonke

Oosoˈne danchu garinni lossiˈrate Maganu kaaˈlo hasidhinanni?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Dhibba Ikkino Hattono Qarra Kalaqino Yine Kassansoonni

Phaawuloosi shinara gannoonni gano, Phaawuloosira rodoote beetti tenne mare kuleenna gannoonni gano loossukkinni gatino. Tenne xaggenni maa ronseemmo?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Phaawuloosi Coyiˈya Qeesaariwa Saoe Yee Hakkunni Gedensaanni Moote Agiriphara Farciˈrino

Gibbannonkeri gashshootu suˈminni qarra iillishshankera woˈnaalturo Phaawuloosi lawishsha harunsa dandiineemmohu hiittoonniiti?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Kiwubeeki Gobbara Loosonke Higge Affinoha Assa

Kiwubeeki gobbara heedhanno roduuwinke danchu duduwira gaarantino gara wodanche.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Phaawuloosi Markaawetenni Rooma Haaˈne Haˈnoonni

Phaawuloosi usurrisirono ammanasi daafira mannaho kula diagurino.

KIRISTAANU HEESHSHORA

“Phaawuloosi . . . Magano Galati Wodanisino Hagiidhi”

Aantanno yannara woradu aliidi laˈˈaanchinna minaamasi songoˈnera soqqantanno woyite, insa jawaachishate maa assa dandaatto?