Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | MAATEWOOSI 10-11

Yesuusi Fooliishshiishanno

Yesuusi Fooliishshiishanno

11:28-30

“Qambariˈya diayirranno”

Yesuusi hanaaxicha ikkino daafira qambara seekkinannihu hiittoonniitironna qambaru itannokki gede hoccunninna gogunni hiitto assine xaanxanniro afino. Cuuammummo wote Yesuusi rosaano ikkate qambara duqqinoommo; kuni kabbaade looso loonseemmo gede assinonke, ikkollana konne looso loosankenni fooliishshonna lowo atoote afiˈnoommo.

Yesuusi qambara duqqa hanaffininku hiikkonne atoote afidhinoonni?