Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Arfaasa 2018

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | MAATEWOOSI 8-9

Yesuusi Manna Baxino

Yesuusi Manna Baxino

Maatewoosi fooliishsho 8 nna 9 Yesuusi Galiilu qoqqowira soqqamino soqqansho kultanno. Yesuusi manna hursi wote wolqasi leellishino, ikkollana roore manna baxannotanna shaqqado ikkinota leellishino.

 1. Yesuusi mitto taraawannohu gogu dhibbi woy dhiigu amadino mancho hursino.—Mt 8:1-3

 2. Yesuusi mitto olantote roorrichi soqqamaancho hursino.—Mt 8:5-13

  Isi Pheexiroosi ballo hursinose.—Mt 8:14, 15

  Isi busha ayyaanna amaddeenna qarramanni noo manni giddonni busha ayyaanna fushshino—Mt 8:16, 17

 3. Yesuusi manna lowo geeshsha qarrissanno durriissa woy busha ayyaanna manchaamete giddora eˈanno gede assino.—Mt 8:28-32

 4. Yesuusi mitto laanshaawa mancho hursino.—Mt 9:1-8

  Isi mitte uddanosi amaddino mancho hursino, hattono Iyairoosi qaaqqo reyotenni kayisino.—Mt 9:18-26

  Isi ballootanna danqoota hursino.—Mt 9:27-34

 5. Yesuusi katammatenna qachuwa baalate haˈranni duuchunku dani dhibbanna bisu xeˈne hursino.—Mt 9:35, 36

Qooxeessiˈyara noo mannira baxillenna shaqqille albinni roore leellisha dandeemmohu hiittoonniiti?