Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | 2 ZEENA 33-36

Yihowa Giddonsanni Maaro Eˈannore Maaranno

Yihowa Giddonsanni Maaro Eˈannore Maaranno
OFOLLO
Text
Misile

MINAASE

Yihowa Asooru manni iso qafade anga usure Baabiloone haare haˈrara fajjino

QAFADAMARA ALBAANNI

 • Kaphu magannara kakkalote bayicho qixxeessino

 • Oososi kakkalo asse shiqishino

 • Keeraancho mundee dunino

 • Agaanintete assooti gobbate batiˈranno gede assino

QAFADOTENNI HIGIHU GEDENSAANNI

 • Umosi heeshshi assino

 • Yihowa huucciˈrino; kakkalo shiqishino

 • Kaphu magannara kakkallanni bayicho diige hunino

 • Mannu Yihowara soqqamanno gede jawaachishino

IYYOOSIYAASI

MOOHINO DIRI BAALUNKU GIDDO

 • Yihowa hasiˈrino

 • Yihudanna Yerusaalame keereensino

 • Yihowa mine gatamarino; Higgete maxaafa afiˈrino