Roduuwu Madagaskaari giddichora Dancha Duduwo yitanno biroshere horoonsiˈre sabbakanni no

HEESHSHONNA SOQQANSHOTE GAMBOOSHSHITA XIINXALLOTE MAXAAFICHO Arfaasa 2016

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Agarooshshu Shaenna Baqqi Yiiyye! yinanni metseettanna Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo! yitanno biroshere ellanni gara. Lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈri.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Halaalu Magansiˈrara Diinaggaawe Loosa Hasiissanno

Hiziqiyaasi halaalu magansiˈra galagale xintate diinaggaawino gara hedi. Tennera kaaˈlitannohe gede misilla, kaartanna 2 Zeena 29-30 noo ikkitore kulannoha yannate saleeda horoonsiˈri.

QANCHU SOQQANSHORA DIINAGGAABBE

Dancha Duduwo Yitanno Biroshere Horoonsiˈne Xiinxallinsanni Gara

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo! yitanno biroshere horoonsiˈne Qullaawa Maxaafa dancha gede xiinxallisa dandiinannita onte doogo.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Magano Magansiˈneemmo Mine Minatenna Danchu Garinni Amadate Qoossonke

Magano magansiˈneemmo basera qullaawa soqqanshora diinaggaambeemmotanna baxillu noonketa leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa Giddonsanni Maaro Eˈannore Maaranno

Nugusu Minaase giddosinni maaro easi dancha guma abbitino. Isi qafadamara albaanni noo gashshootesinna Baabiloonetenni fuli gedensaanni noo gashshootesi heewisiisse lai. (2 Zeena 33-36)

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa Coyiˈrinore Wonshanno

Izira 1-5 aana kulloonnire xawisannoha yannate saleeda. Baabiloonete qafadonni higinohu Yihudu manni guficho ikkannohu lowo coyi tuncu yiinonsaha ikkirono, halaalu magansiˈra wirro hanafino, hattono beetemeqidese galagale minino.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowa Soqqamaanosi Owaata Ikkitara Hasiˈranno

Iziraranna ledosi Yerusaalame haˈri mannira jawaata ammana, halaalu magansiˈrara diinaggaawanna waajja qeeˈla hasiissinonsa. Insa hadhino doogo hedate misilenna kaarta lai.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Soqqanshonke Isilanchimma Woyyeessiˈra—Galagalle Marre Hasaawinsanni Wotira Injeessa

Qullaawu Maxaafi halaalira hasatto noonsata leellishshinore galagalle marre hasaawisate kaaˈlitannota sase coyibba.