Yesuusi “Calla adhitinoonnire calla uuyye” yee rosiisino. (Mt 10:8) Qullaawa Maxaafa woy Qullaawu Maxaafi aana xintantino borro mulla uyine tenne hajajo wonshineemmo. (2Qo 2:17) Ikkirono tini borro Maganu Qaali giddo nooha muxxe halaale amaddinote. Borro attamanna alamete doyichora noo songuwara iillisha dishaaˈˈa loosooti; qoleno lowo woxi fulanno. Konni daafira ikkitannonke geeshshi borro calla adha hasiissannonke.

Mannaho borro uyineemmo wote, wole agurina gudumaaleho farciˈneemmo wote nafa wodanchineemmore ikka hasiisannonke. (Mt 7:6) Sammi yine saˈˈaahu higaahura borro aantenni hasatto noonsaronna teˈee afate hasaawisa hasiissannonke. Saaxinete giddo noo xaˈmuwa giddonni ajayi ajeenna mittete “ee” yite dawaro qola dandaatto? Mittu manchira hasatto noosironna teˈee afa hoogittoro tiraakte aa woyyitanno. Metseete woy wole borro xaˈmiˈriro kayinni mitte aa dandiineemmo.—La 3:27, 28.