Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Wedellitte rodoo rosu mine borro qixxeessite shiqishshanni no

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO Ammajje 2017

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Baqqi Yiiyye! yitanno metseetehanna Halaale Rosiisi yaannohu hunda nooha hegere heeshshowa massitanno doogo bande afate daafira hasaawate kaaˈlannoha lawishsha ikkannoha hasaawu bitima. Umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈrate lawishshuwa horoonsiˈri.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowara Hajajama Atoote Abbitanno

Yihowa atootesi afiˈneemmo gede, baxillunni kakkae haˈneemmo doogo kulannonke.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Kiristoosi Ninkera Yee Qarramino

Yesuusi reyo Sheexaanu Maganu soqqamaano qarranturo Isira diammantanno yee coyiˈrinori kapho ikkinota leellishshino.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Oosoˈne Kalaqaanchu Noota Ammantanno Gede Kaaˈle

Oosoˈne kalaqamu daafira mayite ammantanno? Insa Maganu Yihowa Kalaqaancho ikkinota ammantanno gede kaaˈla dandiitinannihu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

‘Yihowaha “Maarote Diro” Dudubbe’

Yihowaha maarote diro yinihu noo gedeenni adhinanniha ikkinoni? Tini yanna sabbakate loosi ledi mayi xaadooshshe afidhino?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Qullaawu Maxaafi Aana Xintantino Borro Hayyotenni Horoonsidhe

Borro attamanna alamete doyichora noo songuwara iillisha dishaaˈˈa loosooti; qoleno lowo woxi fulanno. Konni daafira borronke mannaho elleemmo wote wodanchineemmore ikka hasiissannonke.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Haaru Gordinna Haaro Uulla Hagiirru Woˈminota Ikkitanno

Maganu haaru gordinna haaro uulla daafira eino qaali yannankera kaaˈlannonkehu hiittoonniiti?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Hexxotenni Hagiidhe

Hexxo yowolotenni haˈnanni wote qasiˈnanni mokkollichi gedeeti. Maganu Qaali giddo borreessinoonniha albillitte afiˈneemmo atoote ganyine hiincanke hambabalattete gedee qarri iillinkerono hagiirrinke baikkinni heeˈneemmo gede kaaˈlitannonke.