Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Ammajje 2016

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Qoqqowiˈnera Noo Manna Baala Qaagooshshu Ayyaanira Koyisse!

Qoqqowiˈnera Noo Manna Baala Qaagooshshu Ayyaanira Koyisse!
OFOLLO
Text
Misile

Ammajje 27nni zamacha hananfeemmo yannara, qooxeessinkera heeˈranno manni baalu Kiristoosi reyoha Qaagooshshu Ayyaana ninke ledo ayirrisanno gede koyinseemmo. Qoleno hasatto noonsa manninni xaandummoro hasattonsa lexxitanno gede assate faana ganne kaaˈla hasiissannonke.

ASSA HASIISSANNORE

HASAAWU BITIMA COYIˈRA

“Manna baala mittu baxxino ayyaanira koyinsanni heeˈnoommo. Badheessa 23nni, alame woˈmate lowo miliyoone ikkanno manni Yesuusi Kiristoosi reyo qaagatenna isi reyo kaaˈlitannonke gara xawissannota Qullaawu Maxaafi lallawo macciishshate gamba yaanno. Kuni koyishshu woraqati ninke qooxeessira konne ayyaana ayirrinsanni saatenna bayicho kulanno. Dandaattoha ikkiro daatto gede koyinsoommohe.”

Qaete anni hasatto noosita leellishannoha ikkiro . . .

 • AGAROOSHSHU SHAE ELI

  Wole wote marte hasaawisatto wotira injeessite haˈri.

 • QAGOOSHSHU AYYAANI VIIDIYO LEELLISHI

  Wole wote marte hasaawisatto wotira injeessite haˈri.

Galagalte hasaawisate daatto wote. . .

 • QULLAAWA MAXAAFA XIINXALLA HASIISSANNOHU MAYIRAATI? YITANNO VIIDIYO LEELLISHI

  Qullaawa Maxaafa xiinxallate kaaˈlitanno borro eli.

 • QULLAAWU MAXAAFI ADDINTA MAYYEE ROSIISANNO? YAANNO MAXAAFA ELI

  Konni maxaafira qoola 206-208 aana noo hedo horoonsidhe Qaagooshshu Ayyaanire ledde xawisi. Hakkiinnino maxaafa eli.

 • MAGANU YAANNORE MACCIISHSHI YITANNO BIROSHERE ELI

  Qoola 18-19 aana noo hedo horoonsidhe Kiristoosi reyo mayi tiro afidhinoro xawisi. Hakkiinnino biroshere eli.